Przejdź do głównej zawartości

Wycofywanie jednostek SKU S8 i S9 platformy Azure usługi Azure Analysis Services w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Data opublikowania: 03 września, 2020

Ogłosiliśmy wprowadzenie jednostek SKU S8V2 i S9V2 usługi Analysis Services we wrześniu 2019 r., ponieważ te dwie jednostki SKU mają podwójną wartość QPU (abstrakcję procesora CPU) dla istniejących jednostek SKU S8/S9.  

Jak to na mnie wpłynie? 

Po 31 sierpnia 2023 r. jednostki SKU S8 i S9 usługi Analysis Services nie będą już dostępne dla nowych wdrożeń.  


Jakie działania muszę podjąć?

Istniejące serwery S8 i S9 nadal są hostowane na starym sprzęcie. Należy jednak przeprowadzić migrację jednostek SKU S8 i S9 usługi Analysis Services do jednostek S8V2 i S9V2 usługi Analysis Services przed 31 sierpnia 2023 r.  

W przypadku nowych serwerów użyj zamiennych jednostek SKU S8V2 lub S9V2. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Możesz też przejrzeć stronę cennika usługi Azure Analysis Services, aby znaleźć najlepszą alternatywę dla jednostek SKU S8 i S9. 

Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami

  • Azure Analysis Services
  • Retirements

Powiązane produkty