Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wdrażanie aplikacji i usługi Azure Resource Manager (ARM)

Data opublikowania: 29 marca, 2019

Możesz wdrażać aplikacje i usługi w klastrze usługi Service Fabric za pośrednictwem usługi Azure Resource Manager. Oznacza to, że zamiast wdrażania aplikacji i zarządzania nimi za pomocą programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia po oczekiwaniu na gotowość klastra można opisać aplikacje i usługi w pliku JSON oraz wdrożyć je w tym samym szablonie usługi Resource Manager co klaster. Proces rejestracji, aprowizacji i wdrażania aplikacji obejmuje tylko jeden krok.

Przeczytaj więcej na temat zarządzania aplikacjami i usługami jako zasobami usługi ARM.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Service Fabric.

  • Service Fabric
  • Features

Powiązane produkty