Interfejs API usługi Azure Resource Manager jest już dostępny

Opublikowano: wtorek, 13 marca 2018

Nowe pojemności platformy Azure dla usługi Power BI Embedded udostępnione w październiku umożliwiają niezależnym dostawcom oprogramowania korzystanie z pełnej elastyczności zasobów platformy Azure. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą wstrzymywać i wznawiać działanie pojemności, skalować ją w górę lub w dół oraz płacić wyłącznie za użycie godzinowe.

Interfejs API usługi Azure Resource Manager został udostępniony, aby umożliwić automatyczne wykonywanie tych czynności.

Oto wszystkie czynności, które można wykonywać dzięki interfejsowi API usługi Azure Resource Manager:

  • Skalowanie w górę/w dół
  • Wstrzymywanie/uruchamianie zasobu
  • Tworzenie/usuwanie zasobu
  • Uzyskiwanie informacji dotyczących pojemności
  • Aktualizacja pojemności
  • Pobieranie listy pojemności w ramach grupy zasobów/subskrypcji

Możesz pobrać pełen zestaw SDK usługi Resource Manager z usługi GitHub lub zapoznać się z dokumentacją, aby uzyskać więcej informacji. Polecenia cmdlet programu PowerShell usługi Power BI Embedded dla interfejsu API usługi Resource Manager są dostępne w wersji 5.1.1 programu Azure PowerShell.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  • Management
  • SDK and Tools