W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link w usłudze AKS jest teraz w wersji zapoznawczej

Zaktualizowano: 11 grudnia, 2019

Usługa AKS obsługuje teraz usługę Azure Private Link w publicznej wersji zapoznawczej. Dzięki obsłudze usługi Azure Private Link w usłudze AKS klienci mogą wchodzić w interakcje z serwerem interfejsu API usługi Kubernetes jako prywatnym punktem końcowym w sieci wirtualnej, co gwarantuje, że wszystkie operacje zarządzania usługą Kubernetes pozostaną całkowicie odizolowane. Ponieważ usługa Private Link zapewnia prywatną łączność z sieci wirtualnej klienta do zarządzanej przez platformę Azure płaszczyzny sterowania Kubernetes, klienci mogą nadal korzystać ze wszystkich korzyści usługi AKS, ale w jeszcze bezpieczniejszej konfiguracji.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Łącze prywatne platformy Azure
  • Virtual Network
  • Features