Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna

Data opublikowania: 19 lutego, 2020

Usługa Azure Private Link umożliwia klientom platformy Azure bezpieczne i skalowalne korzystanie z usług platformy Azure (np. Storage, SQL i Cosmos DB) lub usług własnych klienta (np. usług partnerów i typu BYOS) ze swoich sieci wirtualnych. Usługa Private Link tworzy środowisko rzeczywistego prywatnego połączenia między usługami a sieciami wirtualnymi. Technologia jest oparta na modelu dostawca-konsument, gdzie i dostawca, i konsument są hostowani na platformie Azure. Połączenie jest nawiązywane za pomocą przepływu wywołań opartego na zgodzie. Po jego nawiązaniu wszystkie dane płynące między dostawcą usługi a jej konsumentem są izolowane od Internetu i pozostają w sieci firmy Microsoft. Bramy, urządzenia translatorów adresów sieciowych ani publiczne adresy IP nie są potrzebne do komunikowania się za pomocą tej usługi.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Private Link

Przeczytaj dokumentację usługi Azure Private Link

  • Virtual Network
  • Services

Powiązane produkty