Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 16 marca, 2020

Usługa Azure Private Link dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępna. Usługa Azure Private Link zapewnia prywatną łączność z sieci wirtualnej z usługami PaaS platformy Azure. Upraszcza ona architekturę sieci i zabezpiecza połączenie między punktami końcowymi na platformie Azure, eliminując ekspozycję z publicznego Internetu.

Korzystając z usługi Azure Private Link, możesz łączyć się z kontem usługi Azure Cosmos z sieci wirtualnej za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego, czyli zestawu prywatnych adresów IP w podsieci w ramach sieci wirtualnej. Następnie możesz ograniczyć dostęp do konta usługi Azure Cosmos za pomocą tych prywatnych adresów IP. Połączenie usługi Private Link z ograniczonymi zasadami sieciowej grupy zabezpieczeń pomaga ograniczyć ryzyko eksfiltracji danych.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Private Link dla usługi Azure Cosmos DB.

  • Azure Cosmos DB
  • Łącze prywatne platformy Azure
  • Features
  • Security