Aktualizacja witryny Azure Portal ze stycznia 2019 r.

Opublikowano: wtorek, 15 stycznia 2019

W styczniu 2019 r. wprowadzono następujące aktualizacje w witrynie Azure Portal:

Strona docelowa

Pulpit nawigacyjny

Azure Container Instances

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu.

  • Container Instances
  • Management
  • Services