Integracja usługi Azure Policy i zwiększone bezpieczeństwo sieci w usłudze Azure Kubernetes Service

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Integracja usługi Azure Policy dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS) pozwala użytkownikom stosować wymuszenia i zabezpieczenia w odpowiedniej skali do klastrów AKS w scentralizowany, spójny sposób.  Wprowadzamy również nowe funkcje, które ułatwiają zabezpieczenie ścieżek komunikacji dla aplikacji Kubernetes.

Przeczytaj blog

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Policy
  • Features