Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązywanie problemów z usługą Azure Network Watcher

Data opublikowania: 01 września, 2017

Funkcja rozwiązywania problemów z połączeniem usługi Azure Network Watcher (dostępna wcześniej w wersji zapoznawczej jako kontrola połączeń) wyznacza nowy standard w zakresie ogólnie dostępnych rozwiązań. Ta funkcja spowoduje drastyczne skrócenie czasu wymaganego do znalezienia i wykrycia problemów z połączeniem w ramach infrastruktury. Zwrócone wyniki mogą zapewnić wartościowe wyniki analizy pozwalające określić, czy problem z połączeniem jest spowodowany przez platformę, czy potencjalną konfigurację użytkownika. Funkcji rozwiązywania problemów z połączeniem usługi Network Watcher można użyć z poziomu witryny Azure Portal bądź za pomocą programu PowerShellinterfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub interfejsu API REST.

​Dowiedz się więcej o usłudze Azure Network Watcher.

 

  • Features