Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Dziennik usługi Azure Monitor obsługuje teraz przeszukiwanie dzienników w wielu zasobach platformy Azure

Data opublikowania: 03 lipca, 2019

W wielu usługach platformy Azure niedawno dodano nową możliwość przeszukiwania dzienników przez osadzenie przeszukiwania dzienników w menu zasobów:

 • Grupy zasobów
 • Application Gateway
 • Brama sieci wirtualnej
 • Sieciowa grupa zabezpieczeń
 • Sieci wirtualne
 • Publiczny adres IP
 • Logic Apps
 • CosmosDB
 • Moduły równoważenia obciążenia
 • Automation
 • Service Bus
 • Profile usługi Traffic Manager
 • Zapory platformy Azure
 • Obwody usługi ExpressRoute
 • Usługi wyszukiwania
 • Usługi Front Door

Ta opcja jest dostępna przez pewien czas w następujących usługach platformy Azure:

 • Virtual Machines
 • Key Vault
 • API Management
 • Centra IoT

Ta opcja menu będzie dostępna w innych usługach platformy Azure w niedalekiej przyszłości.

Kiedy użytkownik wybierze tę opcję menu, przeszukiwanie analizy dzienników usługi Azure Monitor zostanie automatycznie ograniczone do wyświetlania tylko dzienników tego zasobu i będzie wymagać tylko uprawnień do zasobów (jeśli w obszarze roboczym jest włączony ten tryb). Użytkownicy nie muszą wybierać obszaru roboczego analizy dzienników. Dzienniki są automatycznie agregowane na podstawie wszystkich obszarów roboczych obejmujących dzienniki skojarzone z tym zasobem.

Więcej informacji o tym typie wyszukiwania można znaleźć w tym wpisie w blogu.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Management

Powiązane produkty