Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa dzienników usługi Azure Monitor dla usługi Azure SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 12 listopada, 2018
Usługa Azure SQL Data Warehouse zapewnia teraz lepszy wgląd w szczegółowe informacje o obciążeniach analitycznych dzięki bezpośredniej integracji z dziennikami diagnostycznymi usługi Microsoft Azure Monitor. Ta nowa funkcja umożliwia deweloperom analizowanie zachowań obciążeń w długim okresie oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczących optymalizacji zapytań i zarządzania dyspozycyjnością.
 
Dzienniki diagnostyczne usługi Azure Monitor obsługują dostosowywalne okresy przechowywania dzięki zapisywaniu dzienników na koncie magazynu w celu inspekcji, możliwość strumieniowego przesyłania dzienników do centrów zdarzeń na potrzeby uzyskiwania szczegółowych informacji o telemetrii prawie w czasie rzeczywistym, a także możliwość analizy dzienników przez używanie usługi Azure Log Analytics z zapytaniami dotyczącymi dzienników. Dzienniki diagnostyczne zawierają widoki telemetrii magazynu danych, będące odpowiednikiem najczęściej używanych widoków DMV dotyczących rozwiązywania problemów z wydajnością usługi SQL Data Warehouse.
 
W tej wersji wstępnej włączyliśmy widoki dla następujących elementów:
Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze dzienników usługi Azure Monitor dla usługi SQL Data Warehouse, zobacz pełny wpis w blogu.
  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Services