Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe

Data opublikowania: 28 października, 2019

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych w wersji zapoznawczej jest już dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe.  Obejmuje to także funkcje Wydajność i Mapa. Jest ona dostępna na całym świecie w osiemnastu regionach publicznych.

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych monitoruje Twoje maszyny wirtualne platformy Azure i zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Analizuje ona wydajność i kondycję Twoich maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux, monitorując ich procesy i zależności od innych zasobów oraz procesów zewnętrznych.

Jako rozwiązanie, Azure Monitor dla maszyn wirtualnych obejmuje obsługę monitorowania wydajności i zależności aplikacji dla maszyn wirtualnych hostowanych lokalnie lub u innego dostawcy chmury.

Więcej informacji zawiera dokumentacja usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych.

  • Azure Monitor
  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Service Fabric
  • Cloud Services
  • Regions & Datacenters