Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla funkcji kondycji gościa maszyn wirtualnych jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 listopada, 2020

Funkcja kondycji gościa maszyny wirtualnej ma model hierarchiczny nadrzędny-podrzędny. Monitoruje zmianę stanu kondycji procesora, dysków i pamięci dla maszyny wirtualnej oraz powiadamia o zmianach. Trzy stany: W dobrej kondycji, ostrzegawczy i krytyczny są definiowane na podstawie ustawionych przez Ciebie progów dla każdego monitora podrzędnego. Każdy monitor mierzy kondycję poszczególnego składnika. Ogólna kondycja maszyny wirtualnej jest określana na podstawie kondycji poszczególnych monitorów i jest zgodna ze stanem monitora podrzędnego o najgorszym stanie kondycji.

W wersji zapoznawczej wprowadzono kilka kluczowych funkcji:

  • Proste środowisko monitorowania ogólnej kondycji maszyny wirtualnej

  • Gotowe do użycia metryki w celu śledzenia kondycji maszyny wirtualnej

  • Gotowe do użycia alerty powiadamiające o złej kondycji maszyny wirtualnej

Dostęp do tej funkcji można uzyskać z kolumny „Kondycja maszyny wirtualnej gościa” na stronie „Wprowadzenie” usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych oraz w sekcji usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych — karta „Kondycja”.

Przeczytaj dokumentację.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Monitor
  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Management