Pomiń nawigację

Azure Monitor dla kontenerów — aktualizacje ustawień bieżących danych

Data opublikowania: 11 czerwca, 2019

Ustawienie bieżących danych w usłudze Azure Monitor dla kontenerów uległo zmianie dla użytkowników usługi AAD z usługą AKS. Identyfikator URI przekierowania uległ zmianie.

  • Jeśli skonfigurowano już wcześniejszy identyfikator URI, musisz dodać nowy adres URL przedstawiony w dokumentacji.
  • Stary identyfikator URI zostanie wkrótce wycofany i będzie powodować błąd. Wykonaj kroki konfiguracji przedstawione w dokumentacji.
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Monitor
  • Management