Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza agenta usługi Azure Monitor i reguł zbierania danych

Data opublikowania: 02 września, 2020

W usłudze Azure Monitor wprowadzono nową koncepcję dotyczącą konfiguracji zbierania danych oraz dodano nowego, ujednoliconego agenta dla usługi Azure Monitor w publicznej wersji zapoznawczej. Nowy agent i reguły zbierania danych ulepszają kilka kluczowych obszarów zbierania danych z maszyn wirtualnych w usłudze Azure Monitor, w tym:

  •  
  • Wysyłanie danych do metryk usług Log Analytics i Azure Monitor.
  • Ograniczanie zakresu zbierania danych do podzestawów maszyn wirtualnych dla jednego obszaru roboczego.
  • Wysyłanie danych do wielu obszarów roboczych na maszynach wirtualnych z systemem Linux (wiele lokalizacji docelowych).
  • Ulepszone filtrowanie zdarzeń systemu Windows.

Witryna UserVoice usługi Azure Monitor

Dowiedz się więcej o regułach zbierania danych

Dowiedz się więcej o agencie usługi Azure Monitor

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty