Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługi mobilności Azure Maps są dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Usługi mobilności Azure Maps, czyli interfejsy API do integracji przekazywanych w czasie rzeczywistym informacji z publicznej sieci transportowej z aplikacjami dla przedsiębiorstw, są już dostępne w wersji zapoznawczej. Informacje o transporcie publicznym mają kluczowe znaczenie dla analizowania i optymalizowania przepływu osób — zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich — oraz dla zarządzania tym przepływem. Zastosowania tych informacji obejmują handel detaliczny, usługi terenowe, logistykę oraz zarządzanie infrastrukturą miejską. Usługi mobilności Azure Maps zostaną udostępnione na początku czerwca 2019 r. Usługa operacji przestrzennych Azure Maps jest również już ogólnie dostępna.

Dowiedz się więcej

  • Azure Maps
  • Features

Powiązane produkty