Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje usługi Azure Machine Learning z grudnia 2020 r. w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 09 grudnia, 2020

Usługa Azure Machine Learning zawiera następujące aktualizacje —

  • Widoki niestandardowe (publiczna wersja zapoznawcza): Interfejs użytkownika Eksperymentowanie w usłudze Azure Machine Learning pozwala teraz analitykom danych jawnie zapisywać w chmurze zmiany w widoku Eksperyment. Użytkownicy mogą teraz organizować i śledzić swoje przebiegi oraz przeprowadzać porównania przy użyciu „widoków niestandardowych”.
  • Porównanie przebiegów z wielu eksperymentów (publiczna wersja zapoznawcza): Ta funkcja umożliwia użytkownikom wyświetlanie, filtrowanie, porównywanie graficzne i wizualizowanie przebiegów na wykresach w ramach eksperymentów w obszarze roboczym. Umożliwia również monitorowanie ich stanu i postępu uruchamiania oraz porównywanie wydajności przebiegów. Użytkownicy będą mogli dostosowywać swoje widoki niestandardowe, zapisywać je i udostępniać współpracownikom w celu uzyskania opinii i współpracy.

Dowiedz się więcej.

Wypróbuj bezpłatnie.

  • Azure Machine Learning
  • Features

Powiązane produkty