Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Machine Learning — aktualizacje publicznej wersji zapoznawczej na październik 2022 r./Ignite

Data opublikowania: 12 października, 2022

Nowe funkcje w publicznej wersji zapoznawczej obejmują podwyższanie poziomu potoków i modeli w obszarach roboczych usługi AzureML oraz skracanie czasu trenowania i obniżanie kosztów konfiguracji z najnowszymi dostępnymi i zgodnymi wersjami oprogramowania do trenowania dla platformy PyTorch.

  1. Udostępnianie potoków i modeli uczenia maszynowego w zespołach i obszarach roboczych za pomocą rejestrów usługi AzureML: Ta funkcja umożliwia dostęp do współpracy między obszarami roboczymi w ramach operacji uczenia maszynowego. Zespoły zajmujące się nauką o danych w organizacji mogą teraz współpracować w celu tworzenia rejestrów, publikowania potoków i modeli oraz podnoszenia poziomu modeli w środowiskach deweloperskich, testowych i produkcyjnych. 
  2. Optymalizowanie trenowania za pomocą usługi Azure Container dla platformy PyTorch: Ta funkcja jest najnowszym środowiskiem PyTorch i jest zoptymalizowana pod kątem dużych obciążeń uczenia głębokiego. To lekkie i autonomiczne środowisko oferuje przyspieszone trenowanie przy mniejszych kosztach i w krótszym czasie. 
  • Azure Machine Learning
  • Features
  • Microsoft Ignite

Powiązane produkty