Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Machine Learning — dostępna jest nowa funkcja przesyłania strumieniowego dzienników

Data opublikowania: 13 kwietnia, 2020

Usługa Azure Machine Learning ma teraz funkcję przesyłania strumieniowego dzienników, czyli automatycznego aktualizowania plików dziennika z dużą częstotliwością, co pozwala wyeliminować ciągłe odświeżanie strony. Możesz wyświetlać pliki dziennika, włączając i wyłączając tę funkcję, aby łatwo przeprowadzić debugowanie w trakcie procesu eksperymentowania w usłudze Machine Learning lub po jego zakończeniu. Aby zobaczyć nową funkcję przesyłania strumieniowego dzienników, przejdź do karty Eksperymentowanie na pulpicie nawigacyjnym Azure Machine Learning Studio i kliknij pozycję Dane wyjściowe i dzienniki.

Temp

Dowiedz się więcej.

  • Azure Machine Learning
  • Features

Powiązane produkty