Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Ogłoszenia ogólnej dostępności usługi Azure Machine Learning //Build, maj 2021 r.

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Udostępniamy ogólnie następujące funkcje w usłudze Azure Machine Learning:   

 • Etykietowanie danych — segmentacja wystąpień obrazów w usłudze Azure Machine Learning to centralne miejsce do tworzenia i monitorowania projektów etykietowania oraz zarządzania nimi. Za jego pomocą można koordynować dane, etykiety i członków zespołu w celu efektywnego zarządzania zadaniami etykietowania. Obsługuje ona klasyfikację obrazów, zarówno przy użyciu wielu etykiet, jak i wielu klas, identyfikację obiektów z powiązanymi polami oraz segmentację wystąpienia obrazu (wielokąt). 
 • Obsługa platformy MLflow: Usługa Azure Machine Learning obsługuje zarządzanie całym cyklem uczenia maszynowego przy użyciu otwartych standardów platformy MLFlow, umożliwiając przenoszenie istniejących obciążeń z wykonywania lokalnego do wykonywania w inteligentnej chmurze i na brzegu sieci.  
  • Korzystanie z interfejsów API śledzenia i rejestrowania platformy MLflow 

  • Śledzenie eksperymentów i metryk za pomocą obu usług 

  • Śledzenie modeli w rejestrze modeli platformy MLflow i usługi Azure Machine Learning 

  • Wdrażanie śledzonych modeli platformy MLflow przy użyciu pakietu azureml-mlflow w usługach ACI i AKS

Dowiedz się więcej na temat etykietowania obrazów.

Przeczytaj dokumentację instruktażową dotyczącą platformy MLflow.

 • Azure Machine Learning
 • Features

Powiązane produkty