Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Logic Apps — łącznik dla usługi Workday Human Capital Management

Data opublikowania: 26 października, 2017

Usługa Azure Logic Apps pomoże klientom połączyć aplikacje,dane i urządzenia znajdujące się w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w chmurze. Nowy łącznik usługi Logic Apps dla usługi Workday Human Capital Management sprawi, że tworzenie przepływów pracy zarządzania ważnymi zadaniami z dziedziny HR będzie proste. Na przykład po utworzeniu lub zaktualizowaniu rekordu pracownika w usłudze Workday aplikacja Logic Apps może zainicjować ciąg akcji bazujących na tym zdarzeniu. Można określić akcje mające na celu:

·        Aprowizowanie poświadczeń usługi Azure Active Directory.

·        Wysłanie do przełożonego pracownika żądania zatwierdzenia wniosku o nowy komputer.

·        Utworzenie biletu usługi Service Now w celu realizacji wniosku o komputer.

 

Wszystko to można zrobić w projektancie wizualnym w usłudze Logic Apps. 

Dowiedz się więcej.

 

  • Features