Pomiń nawigację

Zakończenie obsługi narzędzia integracji dzienników platformy Azure

Data opublikowania: 21 maja, 2019

Narzędzie integracji dzienników platformy Azure (AzLog) zostanie wycofane 15 czerwca 2019 r.  Plan zakończenia obsługi został ogłoszony rok wcześniej w czerwcu 2018 r.

Narzędzie AzLog umożliwiało klientom zbieranie dzienników z usługi Azure Resource Manager i innych zasobów platformy Azure w produktach do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) na potrzeby analizy zabezpieczeń. Narzędzie AzLog zostanie zastąpione przez usługi Azure Monitor i Azure Event Hubs, za pomocą których będzie można eksportować dzienniki z łącznikami platformy Azure od dostawców systemów SIEM umożliwiających zbieranie dzienników w ich produktach.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Management
  • Retirements
  • Security

Powiązane produkty