Przejdź do głównej zawartości

Data podpisywania SHA-2 agenta usługi Azure Log Analytics dla systemu Windows została przesunięta

Data opublikowania: 11 maja, 2020

Agent usługi Azure Log Analytics dla systemu Windows rozpocznie wyłączne korzystanie z podpisywania SHA-2 w dniu 17 sierpnia 2020 r. Ta data została przesunięta z 18 maja 2020 r., aby dać klientom więcej czasu na przygotowanie.

Ta zmiana wpłynie na klientów korzystających z agenta usługi Log Analytics w starszych wersjach systemu operacyjnego w ramach dowolnej usługi platformy Azure (Azure Monitor, Azure Automation, Azure Update Management, Azure Change Tracking, Azure Security Center, Azure Sentinel, Windows Defender ATP).

Ta zmiana wymaga podjęcia działań tylko w przypadku, gdy agent działa w starszej wersji systemu operacyjnego (Windows 7, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008). Klienci korzystający ze starszych wersji systemu operacyjnego muszą zastosować najnowsze aktualizacje i poprawki usług na swoich komputerach przed 17 sierpnia 2020 r. W przeciwnym razie ich agenci przestaną wysyłać dane do ich obszarów roboczych usługi Log Analytics.

Dowiedz się więcej o wymaganiu obsługi podpisywania kodu SHA-2 dla systemu Windows.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Automation
  • Security Center
  • Azure Sentinel
  • Management
  • Operating System
  • Security