Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Lab Services — dodano możliwość resetowania haseł i obsługę obrazów systemu Ubuntu

Data opublikowania: 24 lipca, 2019

Usługa Azure Lab Services zapewnia teraz możliwość resetowania haseł. Jest to opcja konfiguracji dostępna podczas tworzenia laboratorium — właściciel laboratorium może włączyć lub wyłączyć ustawienie „Użyj tego samego hasła dla wszystkich maszyn wirtualnych”.   

W przypadku wyłączenia tego ustawienia (jest ono włączone domyślnie) uczniowie będą mogli ustawić hasło przy pierwszym logowaniu do maszyny wirtualnej, a także zresetować hasło w późniejszym czasie. Właściciele laboratoriów mogą w dowolnym czasie resetować hasło maszyny będącej szablonem.   

Obecnie jest też dostępna obsługa obrazów systemu Ubuntu. Poprzednio maszyny wirtualne systemu Ubuntu wymagały ustawiania hasła przez uczniów przy pierwszym logowaniu, a usługa Azure Lab Services nie obsługiwała tego. Teraz można tworzyć laboratoria z użyciem obrazów systemu Ubuntu.  

Aby przesłać opinię lub sugestie, przejdź do forum opinii

W razie pytań przejdź do witryny Stack Overflow. 

Dowiedz się więcej

  • Azure Lab Services
  • Features

Powiązane produkty