Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) obsługuje teraz kontenery systemu Windows Server

Data opublikowania: 17 maja, 2019

Obsługa kontenerów systemu Windows Server w usłudze Azure Kubernetes Service jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Ta wersja zapoznawcza zapewnia następujące możliwości:

  • Migracja aplikacji systemu Windows metodą „lift and shift” w usłudze AKS
  • Bezproblemowe zarządzanie aplikacjami systemów Windows i Linux za pomocą jednego ujednoliconego interfejsu API
  • Pojedynczy klaster Kubernetes może zawierać zarówno aplikacje dla systemu Windows, jak i aplikacje dla systemu Linux — funkcje monitorowania i potoki wdrażania pozostaną spójne

​Teraz możesz korzystać z zarządzanego środowiska Kubernetes dla wszystkich obciążeń systemu Windows lub Linux albo obu tych systemów.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features