Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) obsługuje teraz poufne obciążenia za pomocą jednostek SKU serii DCSv2 (prywatna wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 09 lipca, 2020

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) obsługuje teraz poufne obciążenia dzięki integracji z pulami węzłów jednostek SKU serii DCsv2 (w wersji zapoznawczej).  

Ta usługa pozwala dodawać pule węzłów serii DC obsługiwane przez rozszerzenie Intel SGX do istniejącego klastra usługi AKS lub aprowizować nowy klaster usługi AKS z pulami węzłów serii DC w celu organizowania aplikacji enklawy — opracowanych przy użyciu zestawu SDK Open Enclave, zestawu SDK Intel SGX lub aplikacji poufnych niezależnego dostawcy oprogramowania — równocześnie ze zwykłymi aplikacjami kontenera w tym samym klastrze.

Aby zarejestrować się w celu skorzystania z prywatnej wersji zapoznawczej, prześlij ten formularz

Należy pamiętać, że w okresie zapoznawczym zastosowanie ma zwykły cennik platformy Azure dla serii DCsv2 i usługi AKS.

  • Maszyny wirtualne
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Security