Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Moduł automatycznego skalowania klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 marca, 2019

Automatyczne skalowanie klastra AKS jest teraz w wersji zapoznawczej. Ta usługa pozwala wydajniej skalować aplikacje i uruchamiać je bez przestoju. Automatyczne skalowanie klastra AKS, oparte na module skalowania automatycznego klastra usługi Kubernetes, dodaje nowe wystąpienia do zestawu skalowania maszyn wirtualnych, gdy jest wymagana większa pojemność, oraz usuwa je, gdy nie są już potrzebne. W połączeniu z automatycznym skalowaniem zasobników w poziomie pozwala to precyzyjnie dostosować skalowanie w środowisku do używanych obciążeń. 

Dowiedz się więcej (URL:https://github.com/kubernetes/autoscaler/tree/master/cluster-autoscaler) 

Dowiedz się więcej (URL:https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/cluster-autoscaler) 

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features