Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure IoT Edge dla systemu Linux w systemie Windows jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 21 stycznia, 2021

Wyselekcjonowana maszyna wirtualna z systemem Linux obsługująca usługę Azure IoT Edge
Maszyna wirtualna z systemem Linux została utworzona specjalnie na potrzeby usługi Azure IoT Edge, przeprowadzono jej walidację za pomocą potoków rygorystycznych testów automatycznych i uznano ją za obsługiwane środowisko warstwy 1 dla obciążeń usługi Azure IoT Edge.

Windows Admin Center
Rozszerzenie Windows Admin Center, aby usprawnić instalację, konfigurację i diagnostykę z poziomu zdalnej stacji roboczej lub urządzenia lokalnego.

Microsoft Update
Integracja z witryną Microsoft Update, aby zachować aktualność zarówno składników środowiska uruchomieniowego systemu Windows, jak i maszyny wirtualnej z systemem Linux, w tym usługi Azure IoT Edge.

Współdziałanie
Dwukierunkowa komunikacja między procesami systemu Windows i kontenerem systemu Linux zapewnia najlepsze funkcje obu rozwiązań, gdzie proces systemu Windows może zapewnić serwer proxy sprzętu lub interfejs użytkownika dla logiki biznesowej albo wnioskowania udostępnianych przez kontener systemu Linux.
https://aka.ms/winiotsamples

Dowiedz się więcej.

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Windows 10 IoT Core Services
  • Features
  • Operating System