Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje dotyczące interfejsu użytkownika i dokumentacji usługi Azure IoT Central — czerwiec 2020 r

Data opublikowania: 15 lipca, 2020

Pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne obsługują teraz wizualizacje dla telemetrii Zdarzenie i Stan. Wykresy zdarzeń wyświetlają punktowane szeregi czasowe, aby zwizualizować, kiedy wystąpiły zdarzenia na jednym lub kilku urządzeniach. Wykresy stanów pokazują na osi czasu słupki odzwierciedlające czas trwania stanów dla wybranych urządzeń. Aby używać tych wykresów, dodaj kafelek telemetrii Zdarzenie lub Stan i zmień wizualizację, wybierając wykres zdarzenia lub wykres stanu.

wykres zdarzenia (002)

Nowa strona Informacje

Na stronie Informacje są wyświetlane istotne informacje o aplikacji, które są przydatne podczas:

  • kontaktowania się z pomocą techniczną,
  • przeglądania informacji dotyczących rozliczeń,
  • korzystania z interfejsu API REST,
  • dodawania łącznika.

Wyświetlanie sygnatury czasowej ostatnio odebranych danych

Na stronie Szczegóły urządzenia jest teraz wyświetlana najnowsza sygnatura czasowa, kiedy urządzenie wysłało dane telemetryczne lub komunikat o właściwości. Ułatwia to zdiagnozowanie, czy urządzenie jest połączone i może wysyłać dane do aplikacji.

Wprowadzenie ułatwień dostępu w usłudze IoT Central

Teraz kilka list w usłudze IoT Central ma projekt, który jest bardziej dostępny dla klientów korzystających z klawiatury i czytników zawartości ekranu. Pracujemy również nad ulepszeniami naszych procesów projektowania i inżynierii, aby zapewnić, że tworzymy środowisko dostępne dla wszystkich użytkowników.

Ulepszenia dokumentacji dla deweloperów urządzeń

  • Azure IoT Central
  • Features

Powiązane produkty