Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz usługę Private Link w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 05 listopada, 2020

Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz integrację łączy prywatnych w wersji zapoznawczej we wszystkich regionach. Dzięki temu możesz usunąć publiczne adresy IP i utworzyć w pełni izolowane klastry w sieci wirtualnej.

Korzystając z tych nowych ustawień, możesz również pominąć reguły tagów usługi przychodzącej sieciowej grupy zabezpieczeń dla adresów IP zarządzania usługą HDInsight. Dowiedz się więcej o tworzeniu klastrów prywatnych.

  • HDInsight
  • Security

Powiązane produkty