Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure HDInsight — nowe możliwości i obniżki cen

Data opublikowania: 12 stycznia, 2018

Ostatnio ogłosiliśmy kilka interesujących informacji na temat usługi Azure HDInsight — w pełni zarządzanej, kompleksowej usłudze analiz typu open source oferowanej przez firmę Microsoft dla przedsiębiorstw:

1.                          Od 5 stycznia 2018 roku obniżyliśmy ceny nawet o 52 procent dla wszystkich obciążeń w usłudze HDInsight, a także wprowadziliśmy dodatkową obniżkę ceny o 80 procent dla dodatku Microsoft R Server. W ramach tej obniżki cen zmieniamy nazwę funkcji „klaster warstwy Premium” na „pakiet Enterprise Security”, którą można opcjonalnie dodać do klastra usługi Azure HDInsight.

2.                          Ogólna dostępność usługi Apache Kafka w usłudze HDInsight. Ogólna dostępność usługi Apache Kafka umożliwi klientom tworzenie korporacyjnych rozwiązań analiz typu open source działających w czasie rzeczywistym, takich jak IoT, wykrywanie oszustw, analiza strumienia kliknięć, analiza danych społecznościowych i nie tylko, zapewniających dostępność na poziomie 99,9 procent według umowy SLA usługi HDInsight.

3.                          Integracja z usługą Log Analytics — ogólna dostępność. Usługa Azure Log Analytics jest teraz zintegrowana z usługą Azure HDInsight, aby zapewnić monitorowanie klasy korporacyjnej dla krytycznych obciążeń analiz. Otrzymuj alerty oraz monitoruj i debuguj wszystkie obciążenia w usłudze Azure HDInsight.

4.                          Integracja z funkcją DirectQuery usługi Power BI w wersji zapoznawczej. Twórz dynamiczne raporty na podstawie danych i metryk istniejących już w Twoich klastrach zapytań interaktywnych. Szybciej twórz wizualizacje całego zestawu danych, uwzględniając najnowsze dane.

5.                          Aktualizacja narzędzi programistycznych dla platformy Spark. W tej wersji dodano obsługę programu Visual Studio Code dla platformy Spark w usłudze Azure HDInsight. Deweloperzy mogą tworzyć niezawodne potoki danych w środowisku produkcyjnym oraz debugować rozproszone zadania platformy Spark. Udostępniono też interakcyjne środowisko języka Python i platformy Spark w programie Visual Studio Code.

 

Przeczytaj szczegółowe informacje w tym wpisie w blogu i dowiedz się więcej o usłudze Azure HDInsight. Już teraz wypróbuj usługę Azure HDInsight.

 

  • Features