Przejdź do głównej zawartości

Wycofanie maszyn wirtualnych usługi Azure HDInsight z serii G — konieczność migracji przed 31 października 2019 r.

Data opublikowania: 30 września, 2019

31 października 2019 r. w usłudze Azure HDInsight zostaną wycofane maszyny wirtualne z serii G. Po tej dacie nie będzie można tworzyć nowych klastrów przy użyciu maszyn wirtualnych z serii G ani skalować w górę klastrów zawierających węzły z serii G.

Przed 31 października 2019 r. przeprowadź migrację swoich bieżących obciążeń z węzłów z serii G do innych typów maszyn wirtualnych, takich jak seria Ev3 i seria Dv2.

  • HDInsight
  • Features
  • Services
  • Retirements

Powiązane produkty