W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa powiązań programu Microsoft Graph i powiązań niestandardowych w usłudze Azure Functions

Zaktualizowano: 02 marca, 2018

Rozszerzamy obsługę powiązań w usłudze Azure Functions, aby umożliwić deweloperom tworzenie własnych powiązań. Oznacza to, że klient korzystający z niestandardowego źródła danych może teraz łatwo utworzyć powiązania z tym źródłem danych w usłudze Azure Functions. Dzięki temu zarówno klient, jak i jego klienci, mogą tworzyć funkcje niewymagające użycia serwera, które bezproblemowo współdziałają z niestandardowym źródłem danych.

Ponadto wprowadzamy nowe powiązania dla programu Microsoft Graph i pakietu Office, które ułatwiają dostęp do informacji programu Graph i pakietu Office oraz modyfikowanie ich za pomocą kodu niewymagającego użycia serwera bez konieczności korzystania ze złożonego interfejsu API programu Graph i pakietu Office.

  • Features