W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions dla systemu Windows

Data opublikowania: 12 maja, 2017

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions będzie wkrótce dostępne w wersji zapoznawczej. Środowisko uruchomieniowe umożliwi korzystanie z innowacyjnych rozwiązań usługi Functions na urządzeniach lokalnych i w dowolnym miejscu poza chmurą platformy Azure. Wprowadzenie modelu programowania zdarzeń i powiązań na urządzeniach za pomocą środowiska uruchomieniowego usługi Functions umożliwi obsługę następujących scenariuszy:

 

·        Sprzedawcy detaliczni będą mogli uruchamiać partie w krótkim czasie, korzystając z mocy obliczeniowej komputerów lokalnych.

·        Producenci będą mogli wysyłać za pomocą urządzeń dane z zakładu do chmury.

·        Użytkownik systemu Windows może poprosić Cortanę o wyświetlenie wszystkich urządzeń, na których jest zalogowany.

 

Dowiedz się więcej na temat nowej wersji środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions.

 

  • Features