Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions w wersji 3.0 jest teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 23 stycznia, 2020

Usługa Azure Functions 3.0 jest teraz ogólnie dostępna, więc można tworzyć i wdrażać funkcje przy użyciu wersji 3.0 środowiska uruchomieniowego w środowisku produkcyjnym. Ta nowa wersja środowiska uruchomieniowego usługi Functions oferuje nowe możliwości, w tym możliwość tworzenia elementów przeznaczonych dla środowisk .NET Core 3.1 i Node 12. Jest ona również w dużym stopniu zgodna z poprzednimi wersjami, więc powinno być możliwe uaktualnienie większości istniejących aplikacji korzystających ze starszych wersji języków do wersji 3.0 i uruchamianie ich bez żadnych zmian w kodzie. Będzie zapewniana pomoc techniczna dla tych aplikacji w zakresie uruchamiania w nowej wersji środowiska uruchomieniowego w środowisku produkcyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia w tej gotowej do użycia w środowisku produkcyjnym wersji 3.0 oraz migrowania do niej, przeczytaj dokumentację usługi Azure Functions.

Aplikacje działające we wcześniejszych wersjach usługi Azure Functions będą nadal obsługiwane. Obecnie ani wersja 1.0, ani 2.0 nie staje się przestarzała. Klienci uruchamiający funkcje usługi Azure Functions przeznaczone dla wersji 1.0 lub 2.0 będą także w przyszłości nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i poprawki — zarówno środowiska uruchomieniowego Azure Functions, jak i podstawowego środowiska uruchomieniowego .NET — dla aplikacji działających na platformie Azure. W przypadku, gdy wersja główna staje się przestarzała, planujemy powiadamiać o tym co najmniej rok wcześniej, aby użytkownicy mogli migrować swoje aplikacje do nowszej wersji.

Dziękujemy za zaangażowanie w czasie trwania okresu zapoznawczego wersji 3.0. Opinie, które uzyskaliśmy dzięki wysokiemu zaangażowaniu, pozwoliły nam wspólnie osiągnąć ten kamień milowy. Z przyjemnością będziemy ogłaszać kolejne ciekawe aktualizacje usługi Azure Functions i rozwiązań bezserwerowych przez wiele kolejnych lat.

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas aktualizowania aplikacji do wersji 3.0 otwórz problem w naszym repozytorium GitHub.

Obserwuj nas w usłudze Twitter, aby uzyskiwać informacje o nowościach, zawartość i pomoc techniczną od społeczności.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features
  • Services

Powiązane produkty