Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions, obsługa języka Python jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 grudnia, 2018

Usługa Azure Functions obsługuje teraz opracowywanie zawartości w języku Python przy użyciu narzędzia Python3.6 w środowisku uruchomieniowym usługi Functions w wersji 2.0 (dla wielu platform). Używaj zależności i kodu języka Python w funkcjach systemu Linux oraz utwórz i opublikuj kontener platformy Docker, korzystając z kompleksowego środowiska deweloperskiego (kompilowania, debugowania/testowania i publikowania) wraz z narzędziami lokalnymi, takimi jak interfejs wiersza polecenia usługi Functions i program VS Code.

Dowiedz się więcej

 

 

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Microsoft Connect

Powiązane produkty