Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions w usłudze IoT Edge

Data opublikowania: 17 listopada, 2017

Wraz z ostatnio ogłoszoną usługą Azure IoT Edge udostępniliśmy również obsługę dla działających funkcji na urządzeniach z usługą IoT Edge.  Ta funkcjonalność umożliwia wykorzystanie niezwykle produktywnego modelu programowania udostępnianego przez usługę Functions nawet na urządzeniach, które mogą, ale nie muszą, być połączone z chmurą.  Funkcjonalność ta może być używana w wielu scenariuszach, takich jak wykonywanie niestandardowego przetwarzania dla danych przychodzących z czujników lub filtrowanie przychodzących sygnałów na podstawie określonych kryteriów.  Wszystkie te scenariusze, które dziś są możliwe w chmurze, mogą być naprawdę łatwo zreplikowane na urządzeniach IoT Edge.  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten blog.

  • Features