Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions — bezpośredni eksport usługi Azure Functions dla usługi PowerApps

Data opublikowania: 12 maja, 2017

Bezpośredni eksport interfejsów API usługi Azure Functions do usługi PowerApps lub Microsoft Flow z witryny Azure Portal będzie wkrótce obsługiwany. Ta funkcja stworzy bezproblemowe środowisko w ramach witryny Azure Portal, umożliwiające szersze udostępnienie interfejsów API w organizacji. Wcześniej klienci musieli importować niestandardowe interfejsy API z usług Azure Functions lub Azure App Service przy użyciu portali internetowych usługi PowerApps lub Microsoft Flow. Teraz użytkownicy będą mogli pozostać w środowisku witryny Azure Portal w celu ukończenia całego procesu pobierania definicji interfejsów API i eksportowania ich do usług PowerApps i Microsoft Flow.

Dowiedz się więcej na temat używania usługi Azure Functions w usłudze PowerApps. 

 

  • Features