Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Functions 2.0 dostępna w usłudze IoT Edge

Data opublikowania: 14 listopada, 2018

Powiązanie centrum Edge dla usługi Azure Functions zostało zaktualizowane pod kątem zgodności z wzorcem Functions Runtime 2.0 dotyczącym instalowania powiązań za pomocą narzędzia NuGet. Dzięki temu na potrzeby opracowywania można używać wstępnie skompilowanych wersji funkcji w języku C# zamiast skryptu C#, a ponadto zapewniane jest bardziej zaawansowane lokalne środowisko deweloperskie, które mniej różni się od środowiska usługi Azure Functions w chmurze. Lokalne środowisko deweloperskie będzie koncentrować się na kodzie C#, a nie skryptach CSX.

Obowiązują pewne ograniczenia:
   — Obecnie obsługiwany jest jedynie język C#. Inne języki zostaną dodane wkrótce.
   — Jedynym powiązaniem obsługiwanym przez usługę Azure Functions działającą w ramach usługi IoT Edge jest niestandardowe powiązanie centrum usługi Edge.
   — Istniejący kod modułów brzegowych usługi Azure Functions należy skompilować ponownie przed ich umieszczeniem w środowisku produkcyjnym, aby użyć tego opublikowanego powiązania.

Wdrażanie funkcji Azure Functions jako modułów usługi IoT Edge 

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Azure IoT Edge
  • Services