Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja platformy Azure w usłudze IoT Edge

Data opublikowania: 02 marca, 2018

Wraz z usługą Azure IoT Edge udostępniliśmy również obsługę dla działających funkcji na urządzeniach z usługą IoT Edge. Ta funkcjonalność umożliwia użycie niezwykle produktywnego modelu programowania udostępnianego przez usługę Functions nawet na urządzeniach, które mogą, ale nie muszą, być połączone z chmurą. Funkcjonalność ta może być używana w wielu scenariuszach, takich jak wykonywanie niestandardowego przetwarzania dla danych przychodzących z czujników lub filtrowanie przychodzących sygnałów na podstawie określonych kryteriów. Wszystkie te scenariusze, które dziś są możliwe w chmurze, mogą być naprawdę łatwo zreplikowane na urządzeniach IoT Edge.

Dowiedz się więcej

  • Features