Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Azure Firewall — aktualizacje z maja 2020 r.

Data opublikowania: 26 maja, 2020

W usłudze Azure Firewall są teraz dostępne dwie nowe kluczowe funkcje — wymuszanie tunelowania i filtrowanie nazw FQDN wystąpień SQL. Dodatkowo zwiększamy limit wielu publicznych adresów IP ze 100 do 250 zarówno dla rozwiązań DNAT, jak i SNAT.

Ta funkcja będzie domyślnie dostępna dla klientów usługi Azure Firewall, więc nie trzeba się rejestrować.

Te funkcje umożliwiają realizację następujących scenariuszy: 

  • Konfigurowanie trasy domyślnej (0.0.0.0/0) w podsieci AzureFirewallSubnet lub publikowanie trasy domyślnej do zapory za pośrednictwem protokołu BGP w celu wysłania całego ruchu do lokalnego lub pobliskiego urządzenia WUS.  
  • Filtrowanie wychodzącego ruchu SQL przy użyciu reguł aplikacji. Obsługa dotyczy tylko trybu serwera proxy wystąpienia SQL. Obsługa trybu przekierowania jest wstępnie zaplanowana na drugą połowę 2020 r. 
  • Używanie nawet 250 publicznych adresów IP w usłudze Azure Firewall zarówno dla rozwiązań DNAT, jak i SNAT.

Te funkcje są zawarte w standardowej jednostce SKU usługi Azure Firewall, więc cena się nie zmienia.

Dowiedz się więcej o wielu publicznych adresach IP

Dowiedz się więcej o filtrowaniu SQL

Dowiedz się więcej na temat wymuszonego tunelowania

  • Security