TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje funkcji usługi Azure Firewall wprowadzone w lipcu 2019 r.

Zaktualizowano: 08 sierpnia, 2019

Oto aktualizacje funkcji usługi Azure Firewall wprowadzone w lipcu 2019 r:

— Funkcja wielu publicznych adresów IP jest ogólnie dostępna we wszystkich publicznych regionach platformy Azure. Z zaporą można teraz skojarzyć do 100 publicznych adresów IP. Więcej informacji na temat scenariuszy i rozpoczynania pracy zawiera nasza dokumentacja

Strefy dostępności są teraz ogólnie dostępne. Usługę Azure Firewall można wdrożyć tak, aby objęła wiele stref dostępności w celu zwiększenia dostępności. Dzięki temu w przypadku wybrania co najmniej dwóch stref dostępności dostępność wzrośnie do 99,99% czasu pracy. Ta funkcja jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure obsługujących strefy dostępności. Aby rozpocząć pracę, zapoznaj się z naszą dokumentacją

— Filtrowanie nazw FQDN wystąpień SQL jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure. Skonfiguruj nazwy FQDN wystąpień SQL w regułach aplikacji usługi Azure Firewall. Umożliwia to ograniczenie dostępu z sieci wirtualnych do wyłącznie określonych wystąpień serwera SQL. Korzystając z tej funkcji, możesz filtrować ruch z sieci wirtualnych do usługi Azure SQL Database, usługi Azure SQL Data Warehouse, wystąpienia zarządzanego Azure SQL lub wystąpień IaaS SQL w sieciach wirtualnych.

— Tag nazwy FQDN usługi Azure HDInsight jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej we wszystkich publicznych regionach świadczenia usługi Azure. Uzyskaj większą kontrolę nad ograniczaniem ruchu wychodzącego dla usługi HDI przy użyciu tagów nazw FQDN w usłudze Azure Firewall. Tagi nazw FQDN umożliwiają usługom, takim jak HDInsight, wstępne skonfigurowanie zależności infrastruktury, na przykład nazw FQDN kont usługi Azure Storage używanych przez usługę HDInsight.

— Centralne zarządzanie przy użyciu rozwiązań partnera. Publiczne interfejsy API REST usługi Azure Firewall mogą być używane przez narzędzia innych firm służące do zarządzania zasadami zabezpieczeń w celu udostępnienia scentralizowanego środowiska zarządzania zaporami Azure Firewall, sieciowymi grupami zabezpieczeń oraz wirtualnymi urządzeniami sieciowymi. W rozwiązaniach Barracuda Cloud Security Guardian, AlgoSec CloudFlow oraz Tufin Orca zintegrowano te interfejsy API, aby umożliwić centralne zarządzanie usługą Azure Firewall.

Zapoznaj się z naszym niedawnym wpisem w blogu, aby uzyskać więcej szczegółów.

 

  • Azure Firewall
  • Virtual Network
  • Features
  • Services