Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Firewall jest teraz dostępna w usłudze Azure Government

Data opublikowania: 02 kwietnia, 2019

Dostępna teraz w usłudze Azure Government usługa Azure Firewall oferuje w pełni stanowe natywne możliwości zapory w przypadku zasobów sieci wirtualnej wraz z wbudowaną wysoką dostępnością i automatycznym skalowaniem opartymi na obciążeniu i zapotrzebowaniu. Twórz i wymuszaj zasady łączności dla wielu subskrypcji i sieci wirtualnych przy użyciu aplikacji (filtrowanie FQDN) i reguł filtrowania na poziomie sieci. Usługa Azure Firewall zapewnia kompletną ochronę sieci wirtualnej, jest w pełni zintegrowana z platformą Azure, interfejsem użytkownika portalu i usługami dla połączeń wychodzących, przychodzących, szprycha-szprycha i hybrydowych (zarówno w sieci VPN, jak i ExpressRoute).

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Firewall

Przeczytaj dokumentację usługi Azure Firewall

  • Azure Firewall
  • Services

Powiązane produkty