Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa systemu plików NFS 4.1 w usłudze Azure Files jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 16 września, 2020

Azure Files to rozproszony system plików w chmurze obsługujący protokoły SMB (Server Messaging Block) i REST. Klienci cenią sobie zapewnianą przez usługę Azure Files możliwość łatwego migrowania starszych obciążeń metodą „lift-and-shift” do chmury bez jakichkolwiek zmian w technologii. Protokół SMB działa doskonale w systemach operacyjnych Windows i UNIX w większości przypadków użycia. Jednak ponieważ niektóre aplikacje są przeznaczone dla systemów plików zgodnych ze standardem POSIX, nasi klienci chcieli korzystać z tego samego doskonałego środowiska w przypadku systemu plików NFS, który jest w pełni zgodny ze standardem POSIX. Dzisiaj ogłaszamy obsługę protokołu NFS 4.1 w usłudze Azure Files.

System plików NFS 4.1 w usłudze Azure Files ma szeroką gamę przypadków użycia. Wszystkie aplikacje, które kiedykolwiek napisano dla systemów plików Linux, można uruchomić w systemie plików NFS. Poniżej znajduje się podzbiór przypadków użycia klientów, które zaobserwowaliśmy podczas wersji zapoznawczej:

Aplikacja dla systemu Linux:

Magazyn udostępniony dla aplikacji takich jak SAP, magazyn dla obrazów lub wideo, sygnały Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) itp.

Magazyn użytkowników końcowych:

Udostępniony magazyn plików dla katalogów głównych użytkowników końcowych i katalogów głównych aplikacji takich jak notesy Jupyter Notebook. Na potrzeby migrowania danych z urządzenia NAS w centrum danych metodą „lift-and-shift” do chmury w celu ograniczenia infrastruktury lokalnej i elastycznego rozszerzania działalności na nowe regiony geograficzne.

Aplikacje oparte na kontenerach:

Trwały magazyn dla środowisk Docker i Kubernetes. Dzisiaj udostępniamy również wersję zapoznawczą sterownika CSI na potrzeby obsługi systemu plików NFS w usłudze Azure Files.

Bazy danych

Hostowanie bazy danych Oracle i tworzenie jej kopii zapasowych za pomocą programu Recover Manager (RMAN).  Warstwa Premium usługi Azure Files jest wysoce zoptymalizowana pod kątem obciążeń baz danych.

Dowiedz się więcej.

  • Usługa Pliki systemu Azure
  • Konta magazynu
  • Features
  • Services

Powiązane produkty