Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wtyczka dysku woluminu plików platformy Azure jest obecnie w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 29 marca, 2019

Wtyczka woluminu usługi Azure Files to wtyczka woluminu platformy Docker, który udostępnia woluminy oparte na usłudze Azure Files w kontenerach platformy Docker. Ta wtyczka woluminu platformy Docker ma postać pakietu aplikacji usługi Service Fabric, który można wdrożyć w klastrach usługi Service Fabric. Ma ona na celu udostępnianie woluminów opartych na usłudze Azure Files w innych aplikacjach kontenerów usługi Service Fabric wdrożonych w klastrze.
Dowiedz się więcej o usłudze ASF.

  • Service Fabric
  • Features

Powiązane produkty