Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Event Hubs dla platformy Apache Kafka jest teraz dostępna

Data opublikowania: 14 listopada, 2018

Za pomocą usługi Azure Event Hubs dla platformy Apache Kafka łączymy dwie zaawansowane rozproszone platformy przesyłania strumieniowego, aby umożliwić dostęp do szerokiego zakresu aplikacji ekosystemu Kafka bez konieczności zarządzania serwerami ani siecią. Event Hubs to w pełni zarządzana usługa pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, która jest prosta, zaufana i skalowalna. Jako rozproszona platforma przesyłania strumieniowego usługa Event Hubs pozwala przesyłać strumieniowo dane z dowolnego źródła, zapisując i przetwarzając miliony zdarzeń na sekundę, dzięki czemu możesz tworzyć dynamiczne potoki danych i w czasie rzeczywistym reagować na wyzwania biznesowe. Usługa Event Hubs dla platformy Kafka udostępnia punkt końcowy platformy Kafka, aby umożliwić dowolnemu klientowi platformy Kafka korzystającemu z protokołu Kafka 1.0 lub nowszego publikowanie zdarzeń w usłudze Event Hubs i subskrybowanie ich z niej po wprowadzeniu prostej zmiany konfiguracji. Łatwo uzyskuj dostęp do aplikacji ekosystemu Kafka, np. MirrorMaker, jednocześnie korzystając z funkcji usługi Event Hubs takich jak Capture (automatyczne dostarczanie do usługi Blob Storage lub Data Lake Storage),  automatyczne rozszerzanie (automatyczne skalowanie przepływności) i geograficzne odzyskiwanie po awarii. Dzięki tej integracji możesz łatwo ładować dane ze środowiska lokalnego do chmury oraz umożliwiać analizę przy użyciu natywnych usług platformy Azure, np. Azure Stream Analytics i Azure Databricks. 

Dowiedz się więcej

  • Event Hubs
  • Services

Powiązane produkty