Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Domeny zdarzeń usługi Azure Event Grid są dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 14 listopada, 2018

Stań się samodzielnym wydawcą zdarzeń dzięki domenom zdarzeń, funkcji umożliwiającej zarządzanie przepływem wychodzącym zdarzeń Twojej aplikacji. Korzystaj z tych samych narzędzi i tej samej architektury, których usługi platformy Azure (np. Azure Storage) używają do publikowania swoich zdarzeń. Domeny zdarzeń obsługują autoryzację i uwierzytelnianie na potrzeby subskrybowania zdarzeń w ramach domeny zdarzeń dla poszczególnych dzierżaw oraz mogą zarządzać ogromną liczbą równoległych dzierżaw, jednocześnie zapewniając niezawodny routing i dostarczanie, które są już dostępne w usłudze Event Grid. Jest to unikatowa funkcja, której nie oferuje żaden z naszych konkurentów. Dzięki niej można opracować scenariusze dla klientów i partnerów chcących oferować własne zdarzenia swoim klientom końcowym.

Dowiedz się więcej.

  • Event Grid
  • Services

Powiązane produkty