Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Strefy prywatne w usłudze Azure DNS

Data opublikowania: 18 kwietnia, 2018

Zespół platformy Azure ogłasza publiczną wersję zapoznawczą nowej kluczowej funkcji usługi Azure DNS — Azure DNS Private Zones. Ta funkcja udostępnia niezawodną i bezpieczną usługę DNS do zarządzania nazwami i rozpoznawania ich w sieci wirtualnej bez konieczności tworzenia niestandardowego rozwiązania DNS i zarządzania nim. 

Ta funkcja pozwala korzystać z domeny firmy zamiast nazw dostarczanych przez platformę Azure dostępnych dziś oraz oferuje rozpoznawanie nazw dla maszyn wirtualnych w obrębie sieci wirtualnej i między takimi sieciami. Dodatkowo można skonfigurować nazwy stref z widokiem split-horizon, co pozwala prywatnej i publicznej strefie DNS mieć tę samą nazwę.

Aby zarządzać strefami i rekordami, można użyć interfejsu API protokołu REST platformy Azure, zestawów SDK, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia.

Funkcja ta była dostępna przez kilka miesięcy w zarządzanej wersji zapoznawczej. Niektóre ograniczenia dotyczące zarządzanej wersji zapoznawczej zostały zniesione, w szczególności dostępność regionalna. W tym wydaniu funkcja jest teraz dostępna we wszystkich publicznych regionach świadczenia usługi Azure

Dowiedz się więcej.

 

  • Features