Przejdź do głównej zawartości

Wersja zapoznawcza interfejsu API stref prywatnych usługi Azure DNS staje się przestarzała

Data opublikowania: 12 marca, 2020

W trakcie publicznej wersji zapoznawczej prywatne strefy DNS były tworzone przy użyciu zasobu usługi ARM dnszones z właściwością zoneType ustawioną na wartość Private.  Obsługa stref utworzonych za pomocą wersji zapoznawczej interfejsu API zostanie usunięta 30 czerwca 2020 r. Należy natychmiast przeprowadzić migrację tych prywatnych stref DNS do modelu zasobów wersji ogólnie dostępnej. Model zasobów w wersji ogólnie dostępnej korzysta z typu zasobu privateDnsZones zamiast dnszones.

Po 15 kwietnia 2020 r. nie będzie można tworzyć nowych prywatnych stref DNS przy użyciu zasobu dnszones w wersji zapoznawczej interfejsu API. Istniejące strefy utworzone za pomocą tego interfejsu API przestaną działać po 30 czerwca 2020 r. i muszą zostać migrowane do modelu zasobów wersji ogólnie dostępnej.

Uwaga: Nie ma to wpływu na publiczne strefy DNS utworzone przy użyciu zasobu dnszones. Te strefy będą nadal działały normalnie.

Aby znaleźć zasoby dnszones, które wymagają migracji, wykonaj poniższe polecenie w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure.

az account set --subscription SubscriptionId

az network dns zone list --query "[?zoneType=='Private']"

Wymagana akcja

1. Usuń prywatną strefę DNS, jeśli nie jest już wymagana i została utworzona tylko na potrzeby oceny lub testowania.

2. Jeśli prywatne strefy DNS są używane, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, które znajdują się w przewodniku migracji, aby migrować strefy DNS w wersji zapoznawczej do najnowszego modelu zasobów. Proces migracji został zautomatyzowany i wystarczy uruchomić polecenie cmdlet programu PowerShell.

3. Rozpocznij korzystanie z zasobu privateDnsZones zamiast zasobu dnszones.

4. Zaktualizuj automatyzacje (skrypty/szablony), aby używały interfejsu API w wersji 2018-09-01 i przejdź na najnowszą wersję interfejsu wiersza polecenia / programu PowerShell / zestawów SDK.

Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie migracji, utwórz bilet pomocy technicznej.

  • Azure DNS
  • SDK and Tools
  • Services
  • Retirements

Powiązane aktualizacje

Powiązane produkty