Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure DNS Private Zones jest już ogólnie dostępna

Data opublikowania: 08 października, 2019

Ogłaszamy ogólną dostępność usługi Azure DNS Private Zones. W tej wersji dodano kilka poprawek błędów i usunięto ograniczenia obowiązujące w publicznej wersji zapoznawczej. Usługa Azure DNS Private Zones jest objęta umową SLA usługi Azure DNS i gotowa do użycia w środowisku produkcyjnym

Azure DNS Private Zones to niezawodna i bezpieczna usługa DNS, która umożliwia hostowanie i rozpoznawanie nazw domen w sieci wirtualnej oraz zarządzanie nimi bez konieczności dodawania niestandardowego rozwiązania DNS.  Usługa Azure DNS Private Zones pozwala łatwo dostosować strukturę przestrzeni nazw DNS do potrzeb organizacji bez martwienia się problemami ze skalowalnością, wydajnością i zabezpieczeniami związanymi z korzystaniem z niestandardowego rozwiązania DNS. Prywatne strefy DNS nie są — w przeciwieństwie do publicznych stref DNS — dostępne przez Internet. Zapytania DNS wysyłane do prywatnych stref DNS mogą być obsługiwane tylko w sieciach wirtualnych połączonych z daną strefą.

Najważniejsze zalety korzystania z usługi Azure DNS Private Zones obejmują bardzo niskie koszty użycia i brak nakładu pracy na konserwację. Usługę Azure DNS Private Zones można łatwo zintegrować z przepływami pracy metodyki DevOps za pomocą znanych szablonów/zestawów SDK/intefejsów API platformy Azure, interfejsu wiersza polecenia oraz programu PowerShell.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie dokumentacji

  • Azure DNS
  • Features
  • Services

Powiązane produkty